Hỗ trợ cái nông dân cần

Mới đây, Ban biên tập của Y5Cafe- diễn đàn của người nông dân trồng cà phê tại địa chỉ www.giacaphe.com - đã tạo cơ hội để bà con đề xuất những biện pháp thiết thực 6