Đề nghị lập Ban điều phối quốc gia cà phê Việt

Bộ Công Thương đề nghị sớm thành lập Ban điều phối quốc gia cà phê VN để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc ban hành, thực hiện các cơ chế chính sách, theo dõi giá cả... 24