Sàn giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột bị bán đấu giá sau 15 năm

UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt kết quả bán đấu giá thành công Sàn giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột cho một công ty với giá hơn 400 tỷ đồng.