Công ty 2/9 Daklak được vay 24 triệu USD để kinh doanh cà phê

Ngày 9/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Standard Chartered vừa ký thỏa thuận cho vay 24 triệu USD dành cho Công ty Xuất nhập khẩu 2-9 Daklak (Simexco Daklak) - một doanh nghiệp nhà nước lớn thứ 2 trong lĩnh vực mua bán, chế biến và xuất khẩu cà phê của Việt Nam. 1