Hỏi đáp – Phản hồi

Mời bà con tham gia gửi ý kiến đóng góp xây dựng bảng giá cà phê.

Bà con cũng có thể gửi những câu hỏi thắc mắc về bảng giá ở đây.

49