Bài viết trong Tháng Ba năm 2016

(01-3-2016) Thấy gì đằng sau đợt giá robusta hôm qua tăng mạnh?

01/03/2016, 3 phản hồi

Giá kỳ hạn cà phê vối robusta tăng cực mạnh khi đóng cửa phiên đầu tuần ngày hôm qua. Nhưng nói “tăng đầu tuần” là mập mờ lý do, nên nói rõ rằng “ngay trước ngày thông báo giao...

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận