Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu, tổng hợp, giá cả, tin tức, database, coffee, chuyên ngành, lưu trữ, cà phê việt nam.

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

Tình hình xuất khẩu cà phê trong tháng 8 năm 2014

15/09/2014, 0 phản hồi

Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 8/2013 là 97,8 nghìn tấn, trị giá đạt 217 triệu USD, tăng 10,3% về lượng và 10,6 về trị giá so với tháng trước.

Tình hình cà phê xuất khẩu năm 2008 (Theo nước nhập khẩu)

12/08/2009, 0 phản hồi

Tình hình cà phê xuất khẩu năm 2008 (Theo nước nhập khẩu)

Cà phê VN xuất khẩu năm 2008 (Phân theo vùng lãnh thổ)

12/08/2009, 0 phản hồi

CÀ PHÊ XUẤT KHẨU NĂM 2008 (Số liệu phân theo vùng lãnh thổ)

Kết quả xuất khẩu cà phê niên vụ 2006/07 – 2007/08

31/07/2009, 0 phản hồi

Thống kê theo chứng chỉ xuất sứ - cà phê nhân sống

Kết quả xuất khẩu cà phê niên vụ 2003/2004

31/07/2009, 0 phản hồi

Thống kê theo chứng chỉ xuất sứ - cà phê nhân sống.

Thông tin về xuất khẩu cà phê Việt Nam

31/07/2009, 0 phản hồi

Thông tin về chất lượng, khối lượng, các tiêu chuẩn trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam

Xuất khẩu cà phê Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009

05/07/2009, 0 phản hồi

Bảng tổng hợp khối lượng, trị giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong năm tháng đầu năm 2009.