Trở về bài viết " Giá cà phê điều chỉnh tăng trước hạn quyền chọn (10/11/2017) "

Bieu do London ngay 09 11 17

| Kích thước thực: 650 x 470 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T1/2018 ngày 09/11/2017