Trở về bài viết " Giá cà phê tiếp tục sụt giảm (09/11/2017) "

Bieu do London ngay 08 11 17

| Kích thước thực: 650 x 470 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T1/2018 ngày 08/11/2017