Trở về bài viết " Người dân A Lưới ngao ngán “vị đắng” cây cà phê "

nguoi dan chat bo cay ca phe

| Kích thước thực: 490 x 306 pixels | Lưu lại ...

Cây cà phê không hiệu quả nên người dân ở xã Nhâm, huyện A Lưới chặt bỏ và chuyển sang trồng các loại cây ngắn ngày khác