Trở về bài viết " Giá cà phê Robusta tiếp tục suy yếu (05/09/2017) "

Bieu do London ngay 04 09 17

| Kích thước thực: 650 x 470 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T11 ngày 04/09/2017