Trở về bài viết " Giá cà phê giảm mạnh trước ngày hết hạn quyền chọn (11/08/2017) "

Bieu do London ngay 10 08 17

| Kích thước thực: 650 x 470 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T9 ngày 10/08/2017