Trở về bài viết " Thị trường cà phê biến động trái chiều (01/08/2017) "

Bieu do London ngay 31 07 17

| Kích thước thực: 650 x 470 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T9 ngày 31/07/2017