Trở về bài viết " Giá cà phê không còn sức hấp dẫn (17/05/2017) "

Bieu do London ngay 16 05 17

| Kích thước thực: 650 x 470 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T7 ngày 16/05/2017