Trở về bài viết " Các nhà khoa học đang nỗ lực để cứu một thế giới không có cà phê "

cafe giong lai moi

| Kích thước thực: 800 x 450 pixels | Lưu lại ...

Một giống lai mới chống gỉ sắt ở phòng thí nghiệm ở Nicaragua. Giống này, Centroamericano, hiện đã cấp cho nông dân trong khu vực.