Trở về bài viết " Giá cà phê nội địa tiếp nối đà giảm (21/04/2017) "

Bieu do London ngay 20 04 17

| Kích thước thực: 700 x 512 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T7 ngày 20/04/2017