Trở về bài viết " Giá cà phê nội địa lấy lại đà tăng (19/04/2017) "

Bieu do London ngay 18 04 17

| Kích thước thực: 700 x 512 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T7 ngày 18/04/2017