Trở về bài viết " Giá cà phê đầu tuần nối tiếp xu hướng tăng (21/03/2017) "

Bieu do London ngay 20 03 17

| Kích thước thực: 700 x 512 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T5 ngày 20/03/2017