Trở về bài viết " Giá cà phê nội địa điều chỉnh giảm liên tiếp (14/03/2017) "

Bieu do London ngay 13 03 17

| Kích thước thực: 700 x 512 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T5 ngày 13/03/2017