Trở về bài viết " Chiều hướng giá vẫn chưa rõ ràng "

Bieu do London ngay 13 01 17

| Kích thước thực: 650 x 487 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ London kỳ hạn tháng 3 ngày 12+13/01/2017