Trở về bài viết " Sẽ có 10 chương trình chính tại Lễ Hội Cà Phê Buôn Ma Thuột và Liên Hoan Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2017 "

le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot17

| Kích thước thực: 2064 x 1321 pixels | Lưu lại ...

Lễ hội đường phố là một trong những chương trình hấp dẫn du khách cũng sẽ được tổ chức trong lễ hội lần này