Trở về bài viết " Táo tợn dùng cả xe tải trộm cà phê, dân trắng đêm canh giữ "

trom-ca-phe

| Kích thước thực: 665 x 374 pixels | Lưu lại ...

Để đối phó với nạn trộm cắp cà phê, người dân dựng chòi trong rẫy rồi thuê người túc trực ngày đêm…