Trở về bài viết " Thị trường cà phê ngày 20 + 21/10/2015 "

Bieu do London 2 ngay 19+20 10 15

| Kích thước thực: 650 x 487 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T1/2016 hai ngày 19 + 20/10/2015