Trở về bài viết " Giá cao su lao dốc: Trồng nhiều, lỗ nặng, chặt bỏ "

MÙt lô cao su t¡i huyÇn Bù Gia M­p, tÉnh Bình Ph°

| Kích thước thực: 1296 x 972 pixels | Lưu lại ...

Một lô cao su tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được chặt bỏ để trồng loại cây khác – Ảnh: Nhất Nguyên