Trở về bài viết " Thị trường cà phê ngày 23/09/2015 "

Bieu do London ngay 22 09 15

| Kích thước thực: 650 x 487 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T11 ngày 22/09/2015