Trở về bài viết " Thị trường cà phê ngày 24/07/2015 "

Bieu do London ngay 23 07 15

| Kích thước thực: 650 x 487 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T9  ngày 23/07/2015