Trở về bài viết " Bản tin thị trường cà phê ngày 6/11/2014 "

Bieu do London ngay 06 11 14

| Kích thước thực: 650 x 487 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015 ngày 5/11/2014