Trở về bài viết " Triển vọng từ mô hình ghép chồi cải tạo vườn cà phê ở Buôn Hồ "

ghep choi tai canh

| Kích thước thực: 591 x 443 pixels | Lưu lại ...

Vườn cà phê ghép chồi của ông Y Blil Mlô.