Trở về bài viết " Đăk Lăk: Khánh thành nhà máy cà phê hòa tan lớn nhất Châu Á "

Hệ thống làm sạch, tách đá và phân loại

| Kích thước thực: 570 x 428 pixels | Lưu lại ...

he thong che bien ca phe ngon daklak

Hệ thống làm sạch, tách đá và phân loại trước khi đi vào hệ thống rang do công ty cơ khí Viết Hiền thiết kế và cung cấp