Tái canh cây cà phê: những vấn đề cần quan tâm

Tái canh là một vấn đề đang được các cấp ngành và nông hộ trồng cà phê quan tâm vì phần lớn số diện tích canh tác hiện nay bắt đầu suy thoái, già cỗi và đất đai “ngộ độc” dư lượng chất vô cơ.