Nhà nông làm gì trước vấn nạn “cà tặc”?

Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa thu hoạch cà phê là bà con nông dân Tây Nguyên ăn không ngon ngủ không yên vì vấn nạn trộm cắp cà phê. Chúng trộm ban đêm, trộm cả ban ngày, ... và manh động hơn khi mới đây một số nơi xuất hiện việc mang cả xe công, súng AK đi trộm cà phê.