Trở về bài viết " Lâm Đồng: Nông dân xuất khẩu máy nông nghiệp sang Malaysia "

Ông Nguyễn Hồng Chương kiểm tra máy

| Kích thước thực: 267 x 400 pixels | Lưu lại ...

Ông Nguyễn Hồng Chương kiểm tra máy lần cuối trước khi giao hàng

Ông Nguyễn Hồng Chương kiểm tra máy