Trở về bài viết " Gia Lai: Nông dân Ia Lang – Đức Cơ khốn đốn vì tiêu chết hàng loạt "

tieu-chet-duc-co

| Kích thước thực: 450 x 300 pixels | Lưu lại ...