Tin cuối phiên

Tin tức, giá cả, phân tích, bình luận thị trường cà phê cập nhật hằng ngày.

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

Giá cà phê nội địa đảo chiều giảm trở lại (20/04/2017)

20/04/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta kỳ hạn đảo chiều sau ngày hết hạn quyền chọn

Giá cà phê nội địa lấy lại đà tăng (19/04/2017)

19/04/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta kỳ hạn bật tăng trước ngày hết hạn quyền chọn

Giá cà phê nội địa giảm theo giá kỳ hạn (13/04/2017)

13/04/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê kỳ hạn thế giới gặp bất lợi khi nhà đầu tư điều chỉnh trạng thái

Giá cà phê nội địa trở lại xu hướng tích cực (12/04/2017)

12/04/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê kỳ hạn thế giới có thêm nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ.

Giá cà phê nội địa đợi chờ xu hướng mới (11/04/2017)

11/04/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê kỳ hạn thế giới trở lại xu hướng yếu.

Giá cà phê nội địa đảo chiều giảm trở lại (07/04/2017)

07/04/2017, 1 phản hồi

Giá cà phê kỳ hạn thế giới tiếp tục xu hướng trái chiều.

Giá cà phê nội địa trở lại xu hướng tăng (06/04/2017)

06/04/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê kỳ hạn thế giới có xu hướng trái chiều.

Giá cà phê nội địa xao động (05/04/2017)

05/04/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê kỳ hạn thế giới lưỡng lự trước tin có hàng vụ mới.

Giá cà phê nội địa vẫn ổn định (04/04/2017)

04/04/2017, 1 phản hồi

Giá cà phê kỳ hạn thế giới đang trong xu hướng tiêu cực ngắn hạn

Giá cà phê bộc lộ xu hướng tiêu cực (31/03/2017)

31/03/2017, 2 phản hồi

Giá cà phê tiếp tục điều chỉnh trước ngày kết thúc qúy I/2017.