Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

Tin nóng phiên 22-11-2016

22/11/2016, 1 phản hồi

[Nguyễn Quang Bình cập nhật 13g45] Nhận định kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê ngày 22-11-2016

(20-11-2016) Vài nhận định kỹ thuật thị trường cà phê cho đầu tuần này (tuần 47)

20/11/2016, 0 phản hồi

Phiên ngày 18-11, hai sàn kỳ hạn chịu sức ép giảm, riêng sàn arabica là ngày thứ hai theo cách tìm đáy thấp hơn đáy và kiếm cách tăng thì lại không thể lên cao hơn mức cũ. Tuy nhiên, sàn arabica khi...

Tin nóng phiên 18-11-2016

18/11/2016, 0 phản hồi

[Nguyễn Quang Bình cập nhật 15g40] Nhận định kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê ngày 18-11-2016

Tin nóng phiên 17-11-2016

17/11/2016, 6 phản hồi

[Nguyễn Quang Bình cập nhật 14g15] Nhận định kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê ngày 17-11-2016

xu-huong-gia-ca-phe

Tin nóng phiên 16-11-2016

16/11/2016, 0 phản hồi

[Nguyễn Quang Bình cập nhật 15g15] Nhận định kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê ngày 16-11-2016

Tin nóng phiên 15-11-2016

15/11/2016, 4 phản hồi

[Nguyễn Quang Bình cập nhật 13g30] Nhận định nhanh kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê ngày 15-11-2016. Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên 2 sàn kỳ hạn cà phê.

Tin nóng phiên 14-11-2016

14/11/2016, 0 phản hồi

[Nguyễn Quang Bình cập nhật 9g50] Vài điểm quan trọng cho phiên giao dịch ngày 14-11-2016

Tin nóng phiên 11-11-2016

11/11/2016, 1 phản hồi

[Nguyễn Quang Bình cập nhật 13g30] Nhận định nhanh kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê ngày 11-11-2016

Tin nóng phiên 08-11-2016

08/11/2016, 3 phản hồi

[Nguyễn Quang Bình cập nhật 13g55] Nhận định nhanh kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê ngày 08-11-2016

(8-11-2016) Lượng dư mua hàng giấy cà phê tăng mạnh

08/11/2016, 0 phản hồi

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 1-11-2016, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ vẫn giữ lượng dư mua rất cao,...