Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

[Phân tích kỹ thuật – 11/04/17] Thị trường đi trái chiều

11/04/2017, 1 phản hồi

Thị trường cà phê Arabica đang xây...

[Phân tích kỹ thuật – 10/04/17] Đôi bạn cùng tiến

10/04/2017, 1 phản hồi

Đề phòng những pha đảo ngược trong phiên.

[Phân tích kỹ thuật – 07/04/17] thị trường chưa khởi sắc

07/04/2017, 0 phản hồi

Thị trường đang gặp nhiều yếu tố bất lợi ngắn hạn

[Phân tích kỹ thuật – 04/04/17] thị trường muốn tăng trở lại

04/04/2017, 2 phản hồi

Thị trường củng cố để xây dựng tăng

Phân tích kỹ thuật – 31/03/17] thị trường rất cần sự hỗ trợ

31/03/2017, 0 phản hồi

Các lệnh mua vẫn nên chốt lời trong phiên.

[Phân tích kỹ thuật – 29/03/17] thị trường muốn “Anh đi đường anh…”

29/03/2017, 2 phản hồi

Robusta T5 muốn giảm về với mục tiêu ban đầu ở 2050.

[Phân tích kỹ thuật – 27/03/17] thị trường bộc lộ khả năng trái chiều

27/03/2017, 0 phản hồi

Arabica giảm đầu phiên nhưng rất có khả năng hồi phục trong phiên.