Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

[Phân tích kỹ thuật – 03/05/17] Thị trường tiếp tục gây bất ngờ

03/05/2017, 0 phản hồi

Thận trọng với khả năng thị trường đột ngột...

[Phân tích kỹ thuật – 28/04/17] Thị trường sớm ổn định trở lại

28/04/2017, 0 phản hồi

Sức ép tăng thêm khi đến gần ngày thông báo đầu tiên...

[Phân tích kỹ thuật – 21/04/17] Thị trường khắc phục cuối tuần

21/04/2017, 3 phản hồi

Thị trường rung lắc dữ dội do đầu cơ thanh lý khối lượng lớn

[Phân tích kỹ thuật – 20/04/17] Thị trường đang tìm hướng bảo toàn

20/04/2017, 1 phản hồi

Các tài sản mang tính an toàn cao sẽ được hưởng lợi...

[Phân tích kỹ thuật – 12/04/17] Thị trường vẫn lệch pha

12/04/2017, 0 phản hồi

Thị trường rất cần lực kéo từ phía....