Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

[Phân tích kỹ thuật – 19/07/17] Thị trường thiếu sức tác động

19/07/2017, 0 phản hồi

Thị trường khá im ắng khi không có nhiều thông tin cơ bản tác động...

[Phân tích kỹ thuật – 18/07/17] Thị trường cà phê lùi để tiến

18/07/2017, 1 phản hồi

Đà tăng bị chững lại khi không khí lạnh không...

[Phân tích kỹ thuật – 14/07/17] Thị trường cà phê điều chỉnh cuối tuần

14/07/2017, 7 phản hồi

Giá tăng trở lại nhưng chưa khẳng định sẽ tiến xa ...

[Phân tích kỹ thuật – 12/07/17] Xu hướng suy yếu vẫn còn chiếm lĩnh

12/07/2017, 0 phản hồi

Cả hai thị trường tiếp tục xu hướng suy yếu tuy...

[Phân tích kỹ thuật – 11/07/17] Thị trường cần sự điều chỉnh

11/07/2017, 0 phản hồi

Trong ngắn hạn, thị trường đang trong xu hướng....

[Phân tích kỹ thuật – 06/07/17] Thị trường cần có thêm các xung lực

06/07/2017, 0 phản hồi

Phiên qua thị trường hồi phục nhưng vẫn chưa cho thấy có...

[Phân tích kỹ thuật – 04/07/17] Thị trường tiếp tục xu hướng điều chỉnh

05/07/2017, 0 phản hồi

Nhà đầu tư đang tìm đến các tài sản mang tính an toàn cao như...

[Phân tích kỹ thuật – 04/07/17] Xu hướng chưa rõ ràng

04/07/2017, 0 phản hồi

Đồng USD không tác động nhiều đến ...