Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

Biểu đồ thị trường London ngày 07/03/2011

Phân tích kỹ thuật thị trường London ngày 07/03/2011

07/03/2011, 7 phản hồi

Giá cà phê Robusta giao tháng 5/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên cuối tuần trước tăng nhẹ (+0.3%) lên mức 2390USD/tấn

Biểu đồ kỹ thuật thị trường London ngày 04/03/2011

Phân tích thị trường cà phê ngày 04/03/2011

04/03/2011, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T05/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên thứ 5 (03/03) tăng nhẹ +19USD/tấn (tương đương 0.8%)

Biểu đồ thị trường Newyork ngày 02/03/2011

Phân tích thị trường cà phê ngày 02/03/2011

02/03/2011, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T5/2011 giao dịch trên Giá cà phê Robusta T5/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên ngày thứ 3 không đổi so với tuần trước, giá kết thúc đạt 2384.

Phân tích thị trường cà phê ngày 11/01/2011

11/01/2011, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T2 (10/01) tăng nhẹ lên 2.055 (tương đương +1,6%) so với phiên hôm trước.

Phân tích thị trường cà phê ngày 05/01/2011

05/01/2011, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T3 (04/01) giảm nhẹ về 2.072 (tương đương -1,2%) so với phiên giao dịch cuối năm 2010.

Phân tích thị trường cà phê ngày 04/01/2011

04/01/2011, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T6 (31/12) tăng nhẹ lên 2.097 (tương đương +0,6%).

Phân tích thị trường cà phê ngày 23/12/2010

23/12/2010, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T3 (21/12) tăng nhẹ lên 1.986 (tương đương +1%).

Phân tích thị trường cà phê ngày 21/12/2010

21/12/2010, 1 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T4 (15/12) thị trường hồi phục nhẹ lên 1.935 (tương đương +0,6%)

Phân tích thị trường cà phê ngày 08/12/2010

08/12/2010, 1 phản hồi

Trong phiên hôm nay, khả năng đi ngang/giảm nhẹ có thể diễn ra. Nhà đầu tư (NĐT) có thể bắt đầu xem xét gia tăng trạng thái mua, mục tiêu tăng điểm nằm tại 1.915 có thể đạt được trong ngắn...

Phân tích thị trường cà phê ngày 03/12/2010

03/12/2010, 3 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T5 (02/12) thị trường tiếp tục đà tăng điểm phiên thứ 3 lên 1.848 (tương đương +1,8%).